Afspraak maken
Terug naar blog overzicht

Kinderbijslag en kindgebonden budget na de scheiding. Hoe zit dat?

 11 feb 2020      Dorith Trovato
 

Dorith TrovatoOp het moment van scheiding is er niet langer sprake van een gezamenlijk huishouden. De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de opvoeding van een kind. De zorgregeling die wordt gekozen, kan van invloed zijn op de uitbetaling van de kinderbijslag. Het recht op kinderbijslag hierop loopt door totdat het kind 18 jaar is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instantie die de kinderbijslag uiteindelijk uitbetaalt. 

Wie heeft nu recht op kinderbijslag?

Na de scheiding gaan de kinderen vaak grotendeels bij één ouder wonen en bezoeken ze de andere ouder bijvoorbeeld in de weekenden. Als dat het geval is, heeft de ouder bij wie de kinderen gaan wonen recht op de kinderbijslag. Hij of zij maakt immers de meeste kosten met betrekking tot de kinderen. Ook als je alimentatie betaalt voor jouw kind dat bij jouw ex-echtgenoot woont, krijgt jouw ex-echtgenoot alsnog de kinderbijslag. Een andere mogelijkheid is dat jullie hebben gekozen voor co-ouderschap.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap in de zin van de kinderbijslag?

Als er wordt gekozen voor een co-ouderschapsregeling, kan dat tot gevolg hebben dat beide ouders een deel van de kinderbijslag ontvangen. Het is niet zo dat de SVB automatisch de kinderbijslag verdeeld. Hiervoor dien je zelf actief te handelen en contact op te nemen met het SVB.

In dat geval wordt berekend hoeveel kinderbijslag iedere ouder krijgt. Hiervoor wordt gekeken naar de verdeling van de zorg voor de kinderen. Als er geen zorgverdeling is afgesproken in het zogenaamde ouderschapsplan, betaalt het SVB aan iedere ouder de helft van de kinderbijslag.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap?

  • Als jullie gescheiden wonen;
  • Als jullie de kinderen samen opvoeden en verzorgen;
  • Als de kinderen – ongeveer even vaak doch tenminste 3 keer per week – zowel bij de ene als de andere ouder verblijven. Dit kan overigens ook om de week zijn;
  • Als afspraken hierover zijn vastgelegd in een ouderschapsregeling die door jullie beiden is ondertekend of middels een uitspraak van de rechter.

Kindgebonden budget na de scheiding. Hoe zit dat?

Degene die kinderbijslag ontvangt kan ook een kindgebonden budget ontvangen. Dit is een inkomensafhankelijke extra bijdrage van de overheid voor gezinnen of ouders met kinderen. Het kindgebonden budget loopt via de Belastingdienst Toeslagen en wordt maandelijks uitbetaald.

Wie heeft nu recht op het kindgebonden budget?

Het kind gebonden budget is inkomensafhankelijk, zodat de ouder die het laagste inkomen heeft, vaak het hoogste kindgebonden budget ontvangt. Soms kan het ook handig zijn om beide gescheiden ouders een kindgebonden budget te laten ontvangen. 

Hoe komen jullie als ouder allebei in aanmerking voor kindgebonden budget?

Door (bij meerdere kinderen) de kinderen op een verschillend adres in de gemeentelijke basisadministratie in te schrijven, kunnen beide ouders het kindgebonden budget ontvangen. Het is bij scheiding dan ook belangrijk om te kijken hoe je hier het beste mee om kan gaan. Wij denken graag met jullie mee en berekenen het voor jullie.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring