Afspraak maken
Blog overzicht

Nieuw wetsvoorstel omtrent ouderlijk gezag

  18 dec 2020
  Femke Braaksma
 

Femke BraaksmaHet woord gezag kent iedereen wel, maar wat betekent dit woord nu eigenlijk als je het hebt over ouderlijk gezag. Wat houdt dit dan in?
Letterlijk betekent het dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. En hierbij horen een aantal rechten en plichten. Je hebt het recht om je kind op te voeden en te verzorgen, maar je hebt ook de plicht je kind op te voeden en te verzorgen. Je mag volgens de wet zelf bepalen hoe je je kind opvoedt. Daarnaast mag je als ouder met gezag beslissingen nemen over o.a. de inschrijving op school, het aanvragen van officiële documenten en over medische behandelingen.

Hoe is het nu geregeld?

In de wet is het nu zo geregeld dat de moeder die het kind draagt automatisch het juridisch gezag heeft. De andere ouder heeft dit niet automatisch. Deze ouder moet hiervoor tijdens de zwangerschap het kind erkennen en wanneer het kind geboren wordt moet deze ouder apart nog het gezag aanvragen. Dit aanvragen van gezag kan digitaal, maar moet wel samen met de gezaghebbende moeder gedaan worden.
Dit geldt alleen bij ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij ouders die wel getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben heeft de ouder die niet het kind draagt ook automatisch het gezag.

Het nieuwe wetsvoorstel ouderlijk gezag

Er is een nieuw wetsvoorstel waarin wordt opgenomen dat ook ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ook automatisch het gezag hebben wanneer ze het ongeboren kind erkennen. Dit betekent dat dit niet meer apart nog extra geregeld hoeft te worden. Hiermee wordt de rechtspositie van niet getrouwde ouders en hun kinderen gelijkgetrokken met die van getrouwde ouders en hun kinderen. De Tweede Kamer heeft vóór dit wetsvoorstel gestemd en nu zal de Eerste Kamer er naar kijken. Deze nieuwe wet zal op z’n vroegst per 1 juli 2021 in werking gaan.

Wat merken wij in de praktijk

Wij zien veel ouders die uit elkaar gaan en een ouderschapsplan willen opstellen. Eén van de eerste vragen is dan of beide ouders gezag hebben. Toch gebeurt het vaak dat ze niet zeker weten of dit zo is of ze geven aan dat alleen de moeder die het kind gedragen heeft het gezag heeft. De meest voorkomende reden is dat ze het wel wilden regelen destijds, maar dat ze het zijn vergeten.
Dit kan zorgen voor moeilijke situaties bij het opstellen van een ouderschapsplan. Het kan zijn dat de gezaghebbende ouder niet meer wilt dat de andere ouder het gezag krijgt, waardoor dit kan uitlopen op flinke conflicten waarbij het belang van het kind steeds verder uit beeld raakt. Daarnaast kan het ook grote gevolgen hebben voor het kind wanneer de gezaghebbende ouder zou overlijden.
Wij gaan altijd uitgebreid het gesprek aan met ouders waarbij niet beide ouders het gezag hebben. We bespreken dan wat dit inhoudt en wat eventuele consequenties en gevolgen kunnen zijn.
Door het nieuwe wetsvoorstel zal het een stuk minder vaak voorkomen dat een kind maar één gezaghebbende ouder heeft.
De discussies over het wel of niet hebben van het gezag zullen hierdoor ook verminderen en kunnen ouders die uit elkaar gaan zich direct richten op alles zo goed mogelijk regelen voor de kinderen.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring

Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge