Afspraak maken
Blog overzicht

Scheiden en schulden

  18 nov 2020
  Martine Kuijper
 

Martine KuijperWe hebben schulden maar willen scheiden, wat nu?

Het hebben van schulden brengt veel stress en onzekerheid met zich mee. Helemaal wanneer er al deurwaarders op de stoep staan en er al (loon)beslag op het inkomen ligt.

Jullie zijn het ene gat met het andere aan het dichten en leven in een vicieuze cirkel. Hoe komen jullie hieruit? Daarnaast zijn jullie voornemens om uit elkaar te gaan. Maar hoe worden dan de schulden verdeeld? En hoe ziet de toekomst er uit? Waar te beginnen?

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Wanneer jullie gaan scheiden zullen in eerste instantie de schulden gelijkelijk worden verdeeld, althans, wanneer dit de gezamenlijke schulden betreft (denk aan een gezamenlijke lening, maar ook huishoudelijke en consumptieve schulden, waaronder bijvoorbeeld een doorlopend krediet).

Tevens dient er goed te worden gekeken naar de ontstaansdata van de schulden. Zijn deze voorafgaand aan het huwelijk ontstaan of tijdens het huwelijk. En op welke wijze zijn jullie gehuwd en wanneer? Dit is belangrijk om te weten in verband met het nieuwe huwelijksvermogensrecht wat in januari 2018 in werking is getreden.

Getrouwd na januari 2018

Wanneer jullie na januari 2018 zijn getrouwd en geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt, dan zijn jullie in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. Dit houdt in dat alles wat jullie vóór het huwelijk hadden van jullie blijft. Schulden die ontstaan zijn voor het huwelijk blijven bij degene die ze heeft laten ontstaan. Dit geldt overigens ook voor de bezittingen. Voor schulden die tijdens de huwelijkse periode ontstaan blijven jullie wel beiden aansprakelijk. Er is sprake van drie boedels ten tijde van het huwelijk, te weten: ieders boedel van voor het huwelijk en de gezamenlijke boedel tijdens het huwelijk. Bij de scheiding dient er dus goed gekeken te worden naar alle drie de boedels, zodat de verdeling op juiste wijze geschied.

Ben ik aansprakelijk voor de schuld van mijn partner?

Zijn jullie voor januari 2018 in gemeenschap van goederen met elkaar getrouwd, dan kun je er bijna zo goed als zeker vanuit gaan dat de schulden bij helfte worden verdeeld. Jullie kunnen hier natuurlijk ook van afwijken en er afspraken over maken. Deze afspraken dienen goed te worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid (denk aan een hypotheek of gezamenlijke lening) kan bij de desbetreffende geldverstrekker verzocht worden om ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Mocht de geldverstrekker niet meewerken dan kan één van beide partners de volledige schuld op zich nemen, maar bij niet nakoming van betaling, kan de geldverstrekker zich nog steeds bij de andere partner verhalen. Deze partner heeft dan wel weer een regresvordering op de andere partner.

Schuldbemiddeling of schuldsanering

Mocht de schuldendruk zo hoog en nijpend zijn, dan kan het ook al gewenst zijn om een schuldhulpverlener in te schakelen. Die kan voor jullie bezien wat het beste is om te doen. Daarnaast kan de schuldhulpverlener de schuldeisers aanschrijven waardoor er even wat rust ontstaat. Een schuldsanering kan alleen via de rechter worden aangevraagd. De rechter zal de schuldsanering echter pas uitspreken wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste daarvan is dat het “minnelijke” traject is doorlopen maar niet is geslaagd. Het minnelijk traject is aan te vragen bij de gemeente waar je woont. Als de schuldsanering bij de rechtbank wordt uitgesproken is het een wettelijk traject en wordt er een bewindvoerder aangesteld.

Rust creëren

Kortom, er komt een hoop op jullie af wanneer je besluit te gaan scheiden en daarnaast ook schulden hebt. De druk van de schuldenlast is mentaal zwaar, terwijl jullie ook nog een scheiding doormaken.

Daar ik jarenlang werkzaam ben geweest als bewindvoerder in schuldsaneringen heb ik veel kennis op het gebied van faillissementsrecht. Ik kan jullie op juiste wijze adviseren en begeleiden in het gehele scheidingstraject.

Wanneer hier meer vragen over zijn, kun je mij bereiken via het contactformulier.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring

Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge