Afspraak maken
Terug naar blog overzicht

“Sorry Else, voor de toestand die mijn ouders hebben veroorzaakt”

 10 jul 2020      Else van Malland
 

Else van MallandDit hoorde ik laatst van Sofie, de dochter van mensen die ik begeleid in hun scheiding. Er was ruzie geweest en die ruzie was uit de hand gelopen. Met als gevolg dat de buren de politie hebben gebeld. Inderdaad een hele toestand! 

Wat doet een turbulente scheiding met kinderen?

In een turbulente scheiding gebeuren er dingen die de schoonheidsprijs niet verdienen. Dat begrijpt iedereen. Er kunnen ruzies of meningsverschillen zijn en de communicatie laat dan vaak te wensen over. Tel daar de Corona tijd bij op, waarin veel ouders en kinderen veel thuiszitten en thuiswerken, dan kan er een pittige cocktail ontstaan. 

Kinderen schamen zich soms voor het gedrag van hun ouders

Gevoelige kinderen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dit zul je herkennen als je zelf gevoelige kinderen hebt. Ze nemen onbewust hun hele omgeving op hun schouders. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de dingen die hun ouders, broers en zussen en anderen in hun omgeving doen en laten. En als er dan dingen gebeuren waar deze kinderen zich voor schamen dan hebben ze het echt moeilijk. Ze schamen zich dan voor het gedrag van anderen. En laten dan deze plaatsvervangende schaamte zien door hun excuses aan te bieden voor iets dat zij zelf niet hebben gedaan.

Sofie schaamt zich voor het gedrag van haar ouders. En bood haar excuses aan mij aan. Sofie is 12 jaar oud. Ik probeer me dan voor te stellen hoe het is voor een kind van die leeftijd om zich verantwoordelijk en schuldig te voelen voor het gedrag van haar ouders. Dat is voor mij niet te bevatten! En deze belasting is voor een kind van 12 jaar veel en veel te groot.

De stem van de kinderen tijdens een scheiding!

Tijdens het  jaarlijkse Zorgzaam Kidskamp horen wij van kinderen vergelijkbare verhalen. Kinderen die hun ouders kinderachtig vinden omdat ze niet kunnen stoppen met de strijd. Kinderen die zich regelmatig de volwassene voelen waardoor de ouder kind rollen kunnen wisselen. Kinderen die zich schamen voor het gedrag van hun ouders omdat ruzies heftig zijn en uit de hand lopen. Kinderen die letterlijk klem zitten tussen hun vader en moeder en het voor beiden willen opnemen en beiden verdedigen richting anderen. Kinderen die in een oefening waarin ze hun huis van de toekomst tekenen aangeven dat zij daar alleen in wonen, zonder hun ouders omdat het kinderachtige geruzie van hun ouders de hele sfeer verpest. En vele voorbeelden meer.

Welke signalen geven kinderen?

Tijdens mediationgesprekken merk ik vaak dat ouders enorm vast kunnen zitten in de strijd en daar niet mee kunnen stoppen. Kinderen hebben daar helaas vaak veel last van. Ik hoor dan ook vaak dat kinderen weer in bed gaan plassen, meer emotioneel reageren, hun ouders troosten of op strenge toon tegen hun ouders zeggen dat ze moeten stoppen met ruzie maken. 

Wat kan Zorgzaam Scheiden doen?

Als geen ander begrijpen scheidingsbemiddelaars van Zorgzaam Scheiden hoe lastig een scheiding kan zijn en welke hobbels er kunnen ontstaan. Daarom is het zo enorm belangrijk om stil te staan bij wat deze periode doet met kinderen. In de gesprekken helpen wij ouders dit inzicht te krijgen en welke mogelijkheden ze hebben om zaken te veranderen zodat er minder escalaties zijn. Het samen komen tot tijdelijke en meer definitieve oplossingen brengt rust en dat is voor ouders en kinderen heel essentieel.

Kindgesprek

In bijna ieder traject heb ik als scheidingsbemiddelaar/kindercoach een gesprekje met de kinderen. Om hen te helpen deze lastige periode een plek te geven, te horen welke ideeën zij hebben over de scheiding of om te horen welke rol het kind zelf neemt. Kinderen stellen ook vaak vragen die ze wellicht niet aan hun ouders stellen? Misschien wel omdat ze hun ouders niet nog extra willen belasten? Ik luister naar de kinderstem in iedere scheiding. En ideeën en geluiden van kinderen vertaal ik dan samen met de ouders in het ouderschapsplan.

Toen Sofie mij aansprak was ik heel blij er op dat moment voor haar te kunnen zijn en een gesprekje met haar te kunnen hebben. Om haar te helpen zaken in het juiste perspectief te kunnen zien, wie is verantwoordelijk voor wat. Wie is het kind en wie zijn de ouders? En ook om haar te helpen wat er gebeurd is een plek te geven. Wat niet wegneemt dat ze zich een eventuele volgende keer weer verantwoordelijk en schuldig kan voelen….

Hoe begeleiden wij de ouders tijdens een scheiding?

Met de ouders van Sofie heb ik gesprekken gehad over hun communicatie en de spanningen tussen hen. Zij hebben goede afspraken kunnen maken om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het is belangrijk om tijdens het scheidingstraject te kijken en bespreken hoe het gaat. Om te voorkomen dat de kinderen moeten leven in een huis vol ruzie en spanningen. Dan is het belangrijk om de belangen van de kinderen centraal te stellen en tijdelijke maatregelen te nemen om spanningsvolle situaties te voorkomen. Dat komt het hele gezin ten goede. Er komt dan meer rust en vanuit die rust kunnen er betere keuzes gemaakt worden en beslissingen genomen worden. 

Aandacht hiervoor en gesprekken hierover horen ook binnen het scheidingstraject van , als scheidingsbemiddelaar help ik hier graag bij. Alles om ervoor te zorgen dat het voor de kinderen zo goed als mogelijk is.

Extra ondersteuning

Voor kinderen die het erg moeilijk hebben kunnen bovendien de kindercoaches van Zorgzaam Kids ingeschakeld worden om hen in een aantal gesprekken te begeleiden in deze lastige periode.

(namen zijn uiteraard fictief)

Else van Malland

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring