Afspraak maken
Blog overzicht

Vaccinatie bij kind van gescheiden ouders

  18 nov 2020
  Dorith Trovato
 

Dorith TrovatoAngst en verdriet om een vaccinatie bij het kind, als gescheiden ouders hier niet over praten.

Laatst sprak ik een broer en zusje van 12 en 10 jaar oud. Zij vertelden dat hun vader ze mee had genomen om ze te vaccineren. Ze dachten dat ze naar school gingen, maar opeens reden ze op de snelweg. Ze wisten dat hun moeder niet wilden dat ze gevaccineerd zouden worden en schrokken dan ook heel erg toen ze opeens op een stoel moesten gaan zitten voor een vaccinatie.

Extra angst voor een vaccinatie

Voor kinderen is het altijd al heel spannend als zij een vaccinatie moeten krijgen van de dokter. Maar stel je eens voor hoe dit moet zijn voor deze kinderen. Ze worden zonder overleg onverwacht door hun vader meegenomen voor het krijgen van een vaccinatie. Ze waren niet alleen bang en angstig, maar dachten ook aan wat hun moeder hier wel niet van zou vinden. Bang dat ze boos zou worden en dat vader en moeder weer ruzie zou gaan krijgen. Zeker als de communicatie altijd al moeizaam gaat tussen vader en moeder geeft dit voor kinderen extra stress. Ze kunnen ook gaan denken dat alles hun schuld is. Angst ontstaat dus vaak niet omdat het kind bang is voor de pijn van de vaccinatie, maar door alles er omheen.

Het niet begrijpen van het “hoe en waarom”

Denk hierbij ook aan het niet begrijpen van het “hoe en waarom” door de kinderen. “Waarom wil onze vader wel dat we een vaccinatie krijgen en waarom wil onze moeder dat niet?” Een kind krijgt het op deze manier, zoals hierboven omschreven, gewoon opgedrongen door hun vader die zij altijd vertrouwden en bij wie zij zich veilig voelden. Dit geeft een enorm gevoel van onveiligheid en wantrouwen bij de kinderen. De relatie met hun vader is hierdoor ernstig beschadigd en het zal een lange tijd duren voordat dit vertrouwen en gevoel van veiligheid weer terugkomt bij de kinderen. Dit geldt ook voor de relatie die de kinderen hebben met hun moeder. Zij zullen niet begrijpen hoe hun moeder dit met hen heeft kunnen laten gebeuren en waarom moeder hen hier niet tegen beschermd heeft.

Het is belangrijk dat beide ouders met dezelfde boodschap komen

Daarom is het extra belangrijk om als gescheiden ouders op 1 lijn te liggen als het gaat om vaccinaties tegen kinderziektes. Het kind wil weten wat er gaat gebeuren en waarom een vaccinatie je kan helpen bij het voorkomen van kinderziektes. Het is belangrijk dat beide ouders met dezelfde boodschap komen en rust en duidelijkheid geven om het kind zich veilig te laten voelen. Dit zijn situaties waar kinderen van gescheiden ouders niet in verzeild horen te raken.

Tijdens de scheiding duidelijke afspraken maken

Helaas komt het nog te vaak voor dat gescheiden ouders het oneens zijn over wel of niet laten vaccineren van het kind. Het is van groot belang dat hierover al tijdens de scheiding duidelijke afspraken gemaakt worden door de ouders waardoor dit in de toekomst niet voor onnodige vervelende situaties kan leiden waar het kind uiteindelijk de dupe van zal zijn. Wij bij Zorgzaam Scheiden helpen tijdens de scheiding met het maken van deze afspraken welke goed vastgelegd zullen worden in een uitgebreid ouderschapsplan. Een plan waar nu en in de toekomst altijd op teruggevallen kan worden.

Toestemming nodig van beide ouders nodig bij vaccinatie

In theorie is het volgens de artsenfederatie  KNMG zo, dat artsen in principe toestemming nodig hebben van beide ouders tenzij het kind 16 jaar of ouder is en wilsbekwaam.

Het is, volgens de artsenfederatie de vraag of artsen steeds moeten nagaan of de andere ouder toestemming heeft gegeven voor een behandeling. Dit zou namelijk onwerkbaar worden voor de zorg. Als één van beide ouders op het spreekuur verschijnt, dan mag de arts er vanuit gaan dat deze mede namens de andere ouder spreekt, óók als er sprake is van een echtscheiding. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat de niet aanwezige ouder een andere mening heeft, moet hij deze ook om toestemming vragen. Blijven de ouders het oneens, dan is het belang van het kind leidend (volgens richtlijn van de artsenfederatie). Is de behandeling zeer noodzakelijk en zijn de motieven om te weigeren niet in het belang van het kind, dan kan de arts op basis van goede hulpverlening, ondanks de weigering van de betreffende ouder het kind toch behandelen.

Wat als de arts er niet uitkomt?

Komt de arts er niet uit, of blijft één van de ouders weigeren om het kind te laten behandelen, dan kan de kinderrechter ingeschakeld worden.  

In 2011 deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg uitspraak in een vergelijkbare zaak. Hier was het de moeder die wél wilde vaccineren, de vader niet. Het tuchtcollege oordeelde dat de vaccinatie gegeven mocht worden omdat het Rijksvaccinatieprogramma bescherming biedt tegen een aantal ernstige infectieziekten. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geven besmetting met deze ziekten teveel risico’s voor kinderen die niet ingeënt zijn.

Voorkom onnodige gang naar de kinderrechter

Door al tijdens een scheiding goede afspraken te maken over onderwerpen als deze, wordt er een hoop ellende in de toekomst voorkomen en zorgt dit voor zo min mogelijk schade voor de kinderen. Tijdens het gesprek dat ik voer met de ouders komen veel onderwerpen aan bod, waaronder het onderwerp “vaccineren”. Ik stel de ouders de vraag hoe zij denken over vaccineren. Ik geef beide ouders de tijd om zich te laten horen en hun mening en gedachten te kunnen laten uiten rondom vaccinaties.

Gelukkig zijn de meeste ouders het vaak eens met elkaar over dit onderwerp, maar soms komt het nog weleens voor dat de meningen hierover verdeeld zijn. Het is dan belangrijk om boven tafel te krijgen wat maakt dat zij voor of tegen vaccineren zijn. Zo krijgt de andere ouder inzicht in de opvattingen en gedachten van de ander en kan hierover verder in gesprek worden gegaan. Elkaars gedachten begrijpen en respecteren is de eerste stap. De tweede stap is een beslissing maken in het belang van de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Sommige ouders kiezen er dan bijvoorbeeld voor om bepaalde vaccinaties wel en andere vaccinaties niet te laten geven doordat er tijdens het gesprek steeds meer boven tafel komt en er daardoor weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden waar beide ouders zich in kunnen vinden.

Uiteindelijk worden deze gemaakte afspraken zo duidelijk en  uitgebreid mogelijk opgenomen in het ouderschapsplan. Tot in detail zal omschreven worden wat de afspraken zijn die de ouders met elkaar willen maken. Dit zorgt voor duidelijkheid en rustig voor beiden in de toekomst.

Kinderen willen niet hoeven kiezen

Ook de kinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, betrokken worden bij de afspraken die beide ouders hebben gemaakt. De kinderen weten dan al van te voren welke afspraken hun vader en moeder gemaakt hebben als het gaat over het krijgen van een vaccinatie. Voor kinderen geeft dit rust en duidelijkheid. Iets waar zij juist bij gescheiden ouders extra veel behoefte aan hebben. Nu weten de kinderen ook dat beide ouders het eens zijn met elkaar en hoeven de kinderen niet meer tussen hen in te staan omdat er strijd ontstaat over het wel of niet laten vaccineren. Het voorkomt dat kinderen het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen hun vader of moeder. Dit noemen we ook wel een loyaliteitsconflict.

Kinderen willen loyaal blijven aan beide ouders. Als kinderen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen vader of moeder of een voorkeur moeten uitspreken voor een van hun ouders ontstaat er een innerlijk conflict voor kinderen: terwijl een kind zijn loyaliteit naar de ene ouder uit, doet hij tegelijkertijd de andere ouder tekort, en andersom. Hoe sterker het kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen tussen beide ouders, hoe groter de innerlijke conflicten en hoe groter de kans dat de psychische gezondheid van het kind in gevaar komt.

Kortom: Zorgzaam Scheiden werkt met één van de meest uitgebreide Ouderschapsplannen in Nederland. Tijdens de begeleiding van onze klanten maken we onder andere onderwerpen als vaccinaties bespreekbaar waardoor weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden door beide ouders in het belang van het kind.

Neem contact met ons op

Wil je meer informatie over hoe om te gaan met vaccinaties van de kinderen tijdens/na een scheiding, of willen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact op door het invullen van ons contactformulier.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een * zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring

Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge