"Angst voor ruzie over vaccinatie"

085 130 18 11
Afspraak maken
Blog overzicht

Vaccinatie gescheiden ouders. Voorkom angst en verdriet bij kinderen

Dorith Trovato

Laatst sprak ik een broertje en zusje van 12 en 10 jaar oud. Zij vertelden dat hun vader hen had laten vaccineren. Ze dachten dat ze naar school gingen, maar opeens reden ze op de snelweg. Ze wisten dat hun moeder niet wilde dat ze gevaccineerd zouden worden. Ze schrokken dan ook erg toen ze opeens op een stoel moesten zitten en een vaccinatie kregen. Op deze manier veroorzaakt een vaccinatie bij kinderen van gescheiden ouders veel angst en verdriet.

Lees verder onder de introductievideo

Vaccinatie gescheiden ouders | Informatie en een goed advies - Zorgzaam Scheiden

Angst voor ruzie over vaccinatie gescheiden ouders

Voor kinderen is het altijd spannend om een vaccinatie te krijgen. Maar stel je eens voor wat het doet met kinderen wanneer dit zonder overleg gebeurt. Ze worden onverwachts door hun vader meegenomen voor een vaccinatie. Bij gescheiden ouders maak je kinderen op deze manier niet alleen extra angstig. Je brengt ze ook in een loyaliteitsconflict: wat zou hun moeder hier van vinden?

De vaccinatie bij gescheiden ouders veroorzaakt op deze manier (opnieuw) onnodig angst, stress, verdriet en schuldgevoelens dat vader en moeder weer ruzie krijgen. Zeker als de communicatie toch al moeizaam verloopt. Angst ontstaat dus niet omdat het kind bang is voor de vaccinatie. Kinderen zijn vooral bang voor de reactie van de andere ouder en mogelijke ruzies tussen de gescheiden ouders over de vaccinatie.

Kinderen begrijpen niet het ‘hoe en waarom’

Kinderen begrijpen niet waarom de ene ouder wel wil dat ze worden gevaccineerd en de andere niet. Dringt een van de ouders het op, zoals hierboven in het praktijkvoorbeeld beschreven, dan geeft dit een enorm gevoel van onveiligheid en wantrouwen bij de kinderen. In het voorbeeld is de relatie tussen de kinderen en hun vader hierdoor ernstig beschadigd. Ze voelen zich onveiliger bij hem. Het kost tijd om dit vertrouwen en het gevoel van veiligheid weer te herstellen. Dit geldt óók voor de relatie met hun moeder. Zij begrijpen niet hoe hun moeder dit met hen heeft kunnen laten gebeuren en waarom zij hen niet heeft beschermd.

Vaccinatie; gescheiden ouders, kom met dezelfde boodschap en uitleg!

Om angst, verdriet, wantrouwen en een gevoel van onveiligheid bij kinderen te voorkomen, is het ontzettend belangrijk om over het onderwerp vaccinatie als gescheiden ouders met één en dezelfde boodschap te komen. Je kind wil weten wat er gaat gebeuren en waarom vaccineren hem of haar helpt bij het voorkomen van kinderziekten. Dit geeft duidelijkheid, rust en veiligheid voor de kinderen. Het praktijkvoorbeeld over vaccinatie bij gescheiden ouders zoals hierboven beschreven, is een situatie waar kinderen niet in verzeild horen te raken!

Maak tijdens de scheiding duidelijke afspraken

Helaas komt het in de praktijk nog vaak voor dat gescheiden ouders het niet eens zijn met elkaar over het onderwerp vaccinatie. Het is daarom van groot belang dat hierover al tijdens de scheiding duidelijke afspraken worden gemaakt. Dit voorkomt vervelende situaties in de toekomst, waar je kind de dupe van is.

Bij Zorgzaam Scheiden helpen we tijdens de scheiding bij het maken van deze afspraken. We zorgen dat ze goed worden vastgelegd in het ouderschapsplan, zodat jullie daar in de toekomst altijd op terug kunnen vallen.

Wil je meer informatie over hoe om te gaan met vaccinatie bij gescheiden ouders, of willen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Neem contact met ons op

Bij vaccinatie van kinderen is toestemming van beide ouders nodig

Om kinderen te vaccineren, hebben artsen in principe toestemming nodig van beide gescheiden ouders, tenzij het kind 16 jaar of ouder is en wilsbekwaam.

Het is, volgens de artsenfederatie KNMG, de vraag of artsen steeds moeten nagaan of de andere ouder toestemming heeft gegeven voor een vaccinatie. Dit is in de praktijk onwerkbaar. Als één van beide ouders op het spreekuur verschijnt, mag de arts ervan uitgaan dat deze mede namens de andere ouder spreekt. Oók als er sprake is van een echtscheiding.

Belang van het kind is altijd leidend

Alleen wanneer de arts aanwijzingen heeft dat de ouder die niet aanwezig is een andere mening heeft, moet hij die andere ouder ook om toestemming vragen. Blijven de ouders het oneens, dan is het belang van het kind leidend (volgens de richtlijn van de artsenfederatie). Is de behandeling zeer noodzakelijk en zijn de motieven om te weigeren niet in het belang van het kind, dan kan de arts op basis van goede hulpverlening, ondanks de weigering van de betreffende ouder, het kind toch behandelen.

Wat als de arts er niet uitkomt?

Komt de arts er niet uit of blijft één van de ouders weigeren om het kind te laten behandelen, dan kan de kinderrechter worden ingeschakeld. In 2011 deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg uitspraak in een vergelijkbare zaak. Hier was het de moeder die wél wilde vaccineren, de vader niet. Het tuchtcollege oordeelde dat de vaccinatie gegeven mocht worden, omdat het Rijksvaccinatieprogramma bescherming biedt tegen een aantal ernstige infectieziekten. Volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg geven besmetting met deze kinderziekten te veel risico’s voor kinderen die niet zijn ingeënt.

Voorkom een onnodige gang naar de kinderrechter

In de gesprekken tijdens het scheidingstraject komt het onderwerp vaccinatie bij gescheiden ouders al aan bod. Door al tijdens het traject goede afspraken te maken over dit soort onderwerpen, voorkom je een hoop ellende in de toekomst en worden kinderen zo min mogelijk beschadigd. Ik vraag de ouders hoe zij denken over vaccineren en geef ze de tijd en de ruimte om hun mening en gedachten over vaccineren te uiten.

Afspraken maken waar beide ouders achter staan

In de gesprekken willen we helder krijgen waarom een ouder voor of tegen vaccineren is. Zo krijgen ouders inzicht in elkaars opvattingen en kunnen we hierover verder in gesprek. Want elkaars gedachten en ideeën begrijpen en respecteren is de eerste stap. De tweede stap is een beslissing nemen in het belang van de gezondheid en veiligheid van de kinderen.

Wanneer gescheiden ouders verschillend denken over vaccineren, kiezen ze er soms voor om bepaalde vaccinaties wel en andere vaccinaties niet te geven. Doordat er tijdens het gesprek steeds meer informatie en ideeën boven tafel komen, worden weloverwogen beslissingen genomen, waar beide ouders zich in kunnen vinden. De afspraken worden uitgebreid en tot in detail omschreven en vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust, voor zowel de ouders als de kinderen in de toekomst.

Heb je vragen of wil je een vrijblijvende kennismaking plannen?
Neem contact met ons op

Laat de kinderen niet kiezen

Ook de kinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd, betrokken worden bij de afspraken over vaccinatie bij gescheiden ouders. De kinderen weten dan al van tevoren welke afspraken hun vader en moeder hebben gemaakt. Dat geeft rust en duidelijkheid. Iets waar juist kinderen van gescheiden ouders extra veel behoefte aan hebben. Wanneer de kinderen weten dat hun ouders het eens zijn met elkaar, hoeven ze niet meer bang te zijn dat ze ertussen komen te staan of dat er ruzie ontstaat over het wel of niet laten vaccineren. Het voorkomt dat kinderen voor hun gevoel moeten kiezen tussen hun vader en moeder en in een loyaliteitsconflict terechtkomen.

Kinderen willen loyaal blijven aan beide ouders

Kinderen die voor hun gevoel moeten kiezen tussen vader of moeder, kunnen een innerlijk conflict ontwikkelen. Want kinderen willen niet dat de loyaliteit naar de ene ouder zorgt dat hij of zij de andere ouder tekort doet. Ze willen loyaal zijn naar beide ouders! Hoe sterker het kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen tussen beide ouders, hoe groter de innerlijke conflicten en hoe groter de kans dat de psychische gezondheid van het kind in gevaar komt.

Toegevoegde waarde van een uitgebreid ouderschapsplan

Zorgzaam Scheiden werkt met een van de meest uitgebreide ouderschapsplannen in Nederland. Tijdens het scheidingstraject maken we onder andere onderwerpen als vaccinatie bij gescheiden ouders bespreekbaar. We begeleiden de ouders intensief, waardoor weloverwogen beslissingen genomen worden, waar beide ouders achter kunnen, in het belang van het kind.

Neem gerust contact met ons op

Wil je meer informatie over hoe om te gaan met vaccinatie bij gescheiden ouders, of willen jullie een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Neem dan gerust contact op door het invullen van ons contactformulier.

Vaccinatie gescheiden ouders | Informatie en een goed advies
"Kinderen willen loyaal blijven aan beide ouders"

Heb je vragen over je scheiding of ben je op zoek naar een mediator die bij je past?

Kom in contact met een scheidingsbemiddelaar bij jou in de buurt

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op en helpen je graag verder.

Meer artikelen over "Corona"

Overwegen jullie uit elkaar te gaan, maar wacht je toch liever met scheiden tot na corona? Dan ben je niet de enige. Als scheidingsbemiddelaars horen wij dat vaker de laatste tijd. Een...
lees verder
Juist voor ouders die uit elkaar gaan is vaak het maken van afspraken moeilijk. Luisteren naar elkaar blijkt dan vaak lastig en het komen tot afspraken al helemaal. Toch zijn er afspraken...
lees verder
Afspraak maken