"Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?"

085 130 18 11
Afspraak maken
Blog overzicht

Kinderalimentatie berekenen

Helma Overeem

Zijn er kinderen bij de scheiding betrokken die jonger zijn dan 21 jaar? Dan krijg te maken met kinderalimentatie. In dit artikel geef ik je graag antwoord op vragen die me regelmatig worden gesteld over kinderalimentatie berekenen:

Wie moet kinderalimentatie betalen?

Kinderen kunnen niet voor zichzelf zorgen. Daarom zijn ouders wettelijk verplicht na de scheiding financieel bij te dragen aan hun kinderen. Deze verplichting geldt ongeacht of jullie getrouwd waren, een geregistreerd partnerschap hadden of gewoon samenwoonden.

Nu je de kosten voor de kinderen niet meer uit jullie gezamenlijke huishoudpotje betaalt, moet je afspraken maken over de verdeling van de kosten voor de kinderen. Wil je snel weten wat in jullie geval een redelijk bedrag voor kinderalimentatie is? Onze mediators kunnen snel de kinderalimentatie berekenen en ondersteuning bieden bij het maken van goede afspraken over de verdeling van de kosten voor de kinderen.

Wil je meer weten, vind je het ingewikkeld of komen jullie er samen niet uit? We helpen snel en zorgvuldig.

Neem contact op
Wij helpen jullie graag verder

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Uitgangspunt bij kinderalimentatie berekenen is dat de kinderen er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaan. Bij de berekening van kinderalimentatie wordt gekeken naar de TREMA-normen. Hoe wordt kinderalimentatie berekend? Dat gebeurt op basis van de volgende 5 punten:

 1. Gezinsinkomen

  Er wordt gekeken naar jullie totale gezinsinkomen vlak voor de scheiding. Kortom, van welk inkomen hebben jullie geleefd? Dit betreft inkomen uit arbeid, uitkeringen en/of winst uit de onderneming. 
 2. Behoefte van het kind

  Op basis van jullie gezinsinkomen wordt de behoefte van jullie kind(eren) bepaald. De hoogte van het inkomen wordt gekoppeld aan Nibud tabellen, waaruit de kosten van jullie kind(eren) volgen. Dit bedrag, oftewel de behoefte van het kind, wordt vastgelegd in het ouderschapsplan en wijzigt in principe niet totdat het kind 18 jaar is. 
 3. De draagkracht 

  Vervolgens moeten deze kosten per kind worden verdeeld tussen vader en moeder. Wat jullie kunnen bijdragen in de kosten van jullie kind wordt berekend. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met woonlasten en een minimaal inkomen wat je nodig hebt om zelf van te leven. 

  Je draagkracht kan in de toekomst veranderen. Wat spreek je hierover af? Hier zijn richtlijnen voor. Als jullie inkomen in de toekomst wijzigt, dan verandert ook jullie draagkracht. Maar wanneer laat je de kinderalimentatie opnieuw berekenen? Het kan handig zijn om af te spreken dat er een nieuwe berekening kinderalimentatie wordt gemaakt vanaf een bepaald percentage aan loonstijging of -daling. 

 4. Omgangsregeling en zorgkorting 

  Als jullie een omgangsregeling hebben afgesproken, is er vaak sprake van een zorgkortingspercentage. Dit is een korting die je als alimentatieplichtige mag toepassen, afhankelijk van hoeveel dagen het kind bij jou is. Deze korting wordt toegepast, omdat je zelf ook kosten maakt op die dagen en het is dubbelop als je die kosten ook nog eens betaalt richting je ex. Voor 1 dag per week geldt 15%, voor twee dagen per week geldt 25% en voor drie dagen per week geldt 35%. Hoe vaker de kinderen bij jou zijn als betaler, hoe hoger de korting is die je mag toepassen op het te betalen bedrag. 
 5. Toeslagen

  In de berekening voor kinderalimentatie wordt ook rekening gehouden met inkomensafhankelijke combinatiekorting en kindgebonden budget. Deze toeslagen worden meegenomen in de draagkracht van de ontvanger van deze toeslagen.

Hoe wordt het bedrag van de kinderalimentatie vastgesteld?

Bij het bepalen van een redelijk bedrag voor kinderalimentatie maken we bij Zorgzaam Scheiden altijd een berekening van de kinderalimentatie met behulp van de genoemde TREMA-norm. Deze norm is wettelijk vastgesteld. De norm houdt rekening met 3 dingen:

 • Het welstandsniveau dat de kinderen gewend zijn;
 • Het inkomen van beide ouders (inclusief toeslagen, kinderbijslag na scheiding, etc.);
 • De zorgverdeling (hoeveel dagen zijn de kinderen bij vader en hoeveel bij moeder).

Door de berekening voor de kinderalimentatie met ouders te bespreken, krijgen ouders een beeld van wat normaal gesproken een redelijk bedrag voor kinderalimentatie zou zijn. Ouders vinden het prettig om op deze manier houvast te hebben Ook geeft dit snel meer inzicht in hun financiële situatie na de scheiding. Uiteraard kun je altijd in overleg met elkaar afwijken van de norm. Jullie bepalen uiteindelijk samen het bedrag aan kinderalimentatie. De afspraken hierover leggen we vast in het ouderschapsplan.

Heb je vragen hierover, of wil je een kennismakingsgesprek aanvragen?

Neem contact op
We helpen jullie graag

Kan je zelf alimentatie berekenen?

Regelmatig krijgen we de vraag: kan je zelf alimentatie berekenen? Er zijn verschillende tools te vinden om zelf partneralimentatie en kinderalimentatie te berekenen. Om een nauwkeurige berekening van kinderalimentatie te maken, wordt rekening gehouden met veel factoren. Denk aan de leeftijd van de kinderen, hoeveel dagen per week ze bij de ene en bij de andere ouder wonen, hoeveel kindgebonden budget jullie beiden ontvangen, jullie maandinkomen, (hypotheek)schulden, etc.

Het nadeel van de beschikbare tools is dat ze zelden alle factoren meenemen in de berekening van kinderalimentatie. De tools geven je dus zeker een indruk van de kinderalimentatie die je ongeveer moet betalen of ontvangt. Maar zelf alimentatie berekenen is zelden volledig en helemaal nauwkeurig.

Wil je een nauwkeurige berekening van de kinderalimentatie laten maken, zodat je precies weet waar je aan toe bent en welke afspraken je hierover samen wilt vastleggen in het ouderschapsplan?

Neem contact op
Je mediator van Zorgzaam Scheiden helpt je graag.

Kan je afzien van kinderalimentatie?

Zoals al eerder genoemd zijn beide ouders wettelijk verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. In ieder geval minimaal totdat ze 18 jaar zijn. Je kunt dus niet afzien van kinderalimentatie. Ook niet wanneer je dat samen afspreekt en vastlegt in het ouderschapsplan. Deze afspraken zijn onwettig en dus niet geldig. Ook niet als je op dat moment niet draagkrachtig bent om je kind(eren) financieel te ondersteunen.

Wel kan het zijn dat je geen kinderalimentatie hoeft te betalen, omdat je op dit moment niet draagkrachtig bent. Wanneer jouw inkomen of die van je partner verandert, kun je een herberekening van de kinderalimentatie laten maken. Heb je in de toekomst meer inkomen dan nu? Dan kan het zijn dat je nu geen kinderalimentatie betaalt, maar in de toekomst wel.

Afkopen kinderalimentatie

In tegenstelling tot partneralimentatie kun je kinderalimentatie niet in één keer afkopen. Het kan immers zijn dat de kosten voor de kinderen veranderen in de loop van de tijd. Ook kan het zijn dat jullie inkomens veranderen. Om te voorkomen dat de kinderen de dupe worden, wordt er nu en in de toekomst gekeken naar wat de kinderen nodig hebben en wat jullie draagkracht is om kinderalimentatie te betalen en zo financieel voor de kinderen te zorgen.

Hoe werkt kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap storten beide ouders de kinderalimentatie vaak op een aparte kinderrekening. Dit is een gezamenlijke rekening, waarvan alle niet-huishoud gebonden kosten voor de kinderen worden betaald. Denk aan schoolgeld, sport, kinderopvang, kleding, fietsen, de kapper etc. Beide ouders storten maandelijks een vast bedrag op de kinderrekening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de draagkracht van de ouders.

Afspraken over kinderalimentatie en kinderrekening in ouderschapsplan

Veel ouders vinden de kinderrekening prettig werken. Het is transparant en de financiële zaken van de kinderen blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wel is het belangrijk om goed met elkaar af te spreken welke uitgaven van de kinderrekening worden betaald. Ook leggen we vaak vast dat uitgaven boven een bepaald bedrag alleen in overleg met elkaar worden gedaan. Afspraken over de kinderrekening komen ook in het ouderschapsplan te staan.

Overigens is een kinderrekening niet noodzakelijk bij co-ouderschap. Ouders kunnen er ook voor kiezen om met een alimentatieregeling te werken waarbij de ene ouder aan de andere ouder maandelijks een bedrag voor de kinderen overmaakt. De financiële regie over de kinderen ligt dan meer bij één van de ouders. Ik denk altijd met jullie mee om te kijken welke oplossing (kinderrekening of alimentatieregeling) het beste bij jullie situatie past.

Wanneer wordt de kinderalimentatie aangepast?

Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Zo wordt rekening gehouden met inflatie. Het indexeringspercentage wordt aan het eind van het jaar bekend gemaakt door de minister van Justitie. Ouders moeten dit zelf in de gaten houden. Je krijgt geen bericht van de overheid hierover. Op deze site kun je heel gemakkelijk het nieuwe alimentatiebedrag berekenen.

De kinderalimentatie kan ook worden aangepast als één van de ouders veel meer of minder gaat verdienen. Verder kan een wijziging in de zorgverdeling invloed hebben op de kinderalimentatie. Ook als één van de ouders een nieuw gezin sticht met (stief)kinderen kan er sprake zijn van aanpassing van de kinderalimentatie.

Als het nodig is om de alimentatie aan te passen, is het verstandig een professionele alimentatieberekening te laten maken. Bij Zorgzaam Scheiden regelen we dit graag voor jullie.

Meer weten?

Willen jullie advies hebben over de kinderalimentatie? Of is er een herberekening nodig? Vul het contactformulier in en wij nemen snel contact met je op.

Kinderalimentatie berekenen. Hoe werkt dat?
"Hoor jij de kinderstem tijdens jullie scheiding?"

Heb je vragen over je scheiding of ben je op zoek naar een mediator die bij je past?

Kom in contact met een scheidingsbemiddelaar bij jou in de buurt

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op en helpen je graag verder.

Meer artikelen over "Financieel"

Bij een scheiding verdeel je wat van jullie samen is. Als het om de pensioenen gaat is er een verschil tussen partners die getrouwd zijn of een geregistreerd partnership hebben of samenwoners....
lees verder
Ik heb ze regelmatig aan tafel. Partners die uit elkaar willen, maar schulden hebben. Als het om een paar honderd euro gaat is dat niet zo erg, maar vaak gaat het om veel meer. Rood staan bij...
lees verder
Als je uit elkaar gaat, dan blijf je vaak toch met elkaar verbonden, op financieel vlak. Als er kinderen zijn, dan is er sprake van kinderalimentatie, en als je gehuwd of geregistreerd partner...
lees verder
Stellen die ik aan tafel krijg hebben vaak deze vraag: “Wat moeten we met het huis? Snel verkopen zodat er geld vrijkomt om na de scheiding een nieuwe start te maken? Of zullen we eerst...
lees verder
Een van de grootste zorgen van stellen die uit elkaar gaan is: kan ik na de scheiding nog wel rondkomen? Deze vraag speelt vooral als de ene partner meer verdient dan de andere.  In de meeste...
lees verder
We hebben schulden maar willen scheiden, wat nu? Het hebben van schulden brengt veel stress en onzekerheid met zich mee. Helemaal wanneer er al deurwaarders op de stoep staan en er al...
lees verder
Alsof jullie scheiding je wereld al niet genoeg op z’n kop zet, zitten er aan de keuze waar jullie nu voor staan heel veel fiscale gevolgen. Als scheidingsbemiddelaars horen en zien wij...
lees verder
Gedurende het scheidingsproces vragen we of klanten al een idee hebben wat te doen met het pensioen. Vaak kijkt de vrouw me dan vragend aan en antwoord: “Ik heb werkelijk geen idee....
lees verder
Als jullie hebben besloten om te scheiden komt er veel op jullie af. Er moet een hoop geregeld worden en daarnaast zitten jullie waarschijnlijk met heel veel vragen. Waar moeten we beginnen?...
lees verder
Kinderbijslag na scheiding, hoe zit dat? Die vraag krijg ik vaak als mediator. Net als vragen over het kindgebonden budget en andere toeslagen. In onderstaand blogartikel vind je antwoord op de...
lees verder
Pensioenen zijn een belangrijk onderdeel bij een scheiding. De afspraken die hierover worden gemaakt, dienen binnen 2 jaar te worden doorgegeven aan het pensioenfonds. Enkel dan zorgt het...
lees verder
Afspraak maken